Bài 64 trang 28 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 60 phiếu

Giải bài 64 trang 28 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:

Đề bài

Làm tính chia:

a) \(( - 2{x^5} + 3{x^2} - 4{x^3}):2{x^2}\);               

b) \(({x^3} - 2{x^2}y + 3x{y^2}):\left( { - {1 \over 2}x} \right)\);

c) \((3{x^2}{y^2} + 6{x^2}{y^3} - 12xy):3xy\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc chia đa thức cho đơn thức: Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết

a)  \(( - 2{x^5} + 3{x^2} - 4{x^3}):2{x^2} \)

\(=  - {2 \over 2}{x^{5 - 2}} + {3 \over 2}{x^{2 - 2}} - {4 \over 2}{x^{3 - 2}} \)

\(=  - {x^3} + {3 \over 2} - 2x\)

b) \(({x^3} - 2{x^2}y + 3x{y^2}):\left( { - {1 \over 2}x} \right) \)

\(= \left( {{x^3}:\left( { - {1 \over 2}x} \right)} \right) + \left( { - 2{x^2}y:\left( { - {1 \over 2}x} \right)} \right)\)\( + \left( {3x{y^2}:\left( { - {1 \over 2}x} \right)} \right)\)

\(=  - 2{x^2} + 4xy - 6{y^2}\)

c) \((3{x^2}{y^2} + 6{x^2}{y^3} - 12xy):3xy\) 

\(=(3{x^2}{y^2}:3xy) + (6{x^2}{y^3}:3xy) \)\(+ ( - 12xy:3xy) \)

\(= xy + 2x{y^2} - 4\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan