Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 54 SGK Toán 8 Tập 1


Thực hiện phép tính sau:...

Đề bài

Thực hiện phép tính sau: \(\dfrac{{4{x^2}}}{{5{y^2}}}:\dfrac{{6x}}{{5y}}:\dfrac{{2x}}{{3y}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc chia phân thức:

Muốn chia phân thức \( \dfrac{A}{B}\) cho phân thức \( \dfrac{C}{D}\) khác \(0\), ta nhân \( \dfrac{A}{B}\) với phân thức nghịch đảo của \( \dfrac{C}{D}\):

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {{4{x^2}} \over {5{y^2}}}:{{6x} \over {5y}}:{{2x} \over {3y}} \cr
& = {{4{x^2}} \over {5{y^2}}}.{{5y} \over {6x}}:{{2x} \over {3y}} \cr
& = {{4{x^2}.5y} \over {5{y^2}.6x}}:{{2x} \over {3y}} \cr
& = {{2x} \over {3y}}:{{2x} \over {3y}} \cr
& = {{2x} \over {3y}}.{{3y} \over {2x}} \cr
& = {{2x.3y} \over {3y.2x}} = 1 \cr} \)


Bình chọn:
4.6 trên 58 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí