Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Thực hiện các phép tính:

a) \({{ab + {b^2}} \over 9}:{{{b^2}} \over {3a}}\)

b) \(\left( {{{a + b} \over {a - b}} - {{a - b} \over {a + b}}} \right):\left( {{{a + b} \over {a - b}} - 1} \right).\)

Bài 2. Tìm P, biết: \({{a + b} \over {a - b}}.P = {{{a^2} + ab} \over {2{a^2} - 2{b^2}}}.\)

Bài 3. Rút gọn: \(Q = {{{a^2} - 2a + 1} \over {b - 2}}:{{{a^2} - 1} \over {{b^2} - 4}} - {{2a - b} \over {a + 1}}.\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân chia trước, cộng trừ sau

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

a) \({{ab + {b^2}} \over 9}:{{{b^2}} \over {3a}} = {{b\left( {a + b} \right)} \over 9}.{{3a} \over {{b^2}}} = {{a\left( {a + b} \right)} \over {3b}}\)

b) \(\left( {{{a + b} \over {a - b}} - {{a - b} \over {a + b}}} \right):\left( {{{a + b} \over {a - b}} - 1} \right) \)

\(= {{{{\left( {a + b} \right)}^2} - {{\left( {a - b} \right)}^2}} \over {{a^2} - {b^2}}}:{{2b} \over {a - b}}\)

\( = {{4ab} \over {{a^2} - {b^2}}}.{{a - b} \over {2b}} = {{2a} \over {a + b}}.\)

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

\(P = {{{a^2} + ab} \over {2{a^2} - 2{b^2}}}:{{a + b} \over {a - b}} = {{a\left( {a + b} \right)} \over {2\left( {{a^2} - {b^2}} \right)}}.{{a - b} \over {a + b}} \)\(\;= {a \over {2\left( {a + b} \right)}}.\)

LG bài 3

Lời giải chi tiết:

\(Q = {{{{\left( {a - 1} \right)}^2}} \over {b - 2}}.{{{b^2} - 4} \over {{a^2} - 1}} - {{2a - b} \over {a + 1}} \)

\(\;\;\;\;= {{\left( {a - 1} \right)\left( {b + 2} \right)} \over {a + 1}} - {{2a - b} \over {a + 1}}\)

\( \;\;\;\;= {{ab + 2a - b - 2 - 2a + b} \over {a + 1}} = {{ab - 2} \over {a + 1}}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài