Bài 43 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu

Bài 43. Thực hiện các phép tính sau:

Bài 43. Thực hiện các phép tính sau:

a) \( \frac{5x-10}{x^{2}+7}\) : (2x - 4)                 b) (x2 -25) : \( \frac{2x+10}{3x-7}\)

c) \( \frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:\frac{3x+3}{5x-5}\).

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{5x-10}{x^{2}+7}\) : (2x - 4) \( =\frac{5x-10}{x^{2}+7}:\frac{2x-4}{1}=\frac{5x-10}{x^{2}+7}.\frac{1}{2x-4}\)

                             \( =\frac{5(x-2).1}{(x^{2}+7).2(x-2)}=\frac{5}{2(x^{2}+7)}\)

b) (x2 -25) : \( \frac{2x+10}{3x-7}\) \( =\frac{x^{2}-25}{1}:\frac{2x+10}{3x-7}=\frac{x^{2}-25}{1}.\frac{3x-7}{2x+10}\)

                              \( =\frac{(x-5)(x+5)(3x-7)}{2(x+5)}=\frac{(x-5)(3x-7)}{2}\)

c) \( \frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:\frac{3x+3}{5x-5}\) = \( \frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}.\frac{5x-5}{3x+3}\)

\(=\frac{x(x+1).5(x-1)}{5(x-1)^{2}.3(x+1)}=\frac{x}{3(x-1)}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan