Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 51 Toán 9 Tập 2


Đề bài

Cho phương trình \(3x^2 +7x + 4 = 0.\)

a) Xác định các hệ số \(a, b, c\) rồi tính \(a - b + c.\)

b) Chứng tỏ rằng \( x_1 = -1\) là một nghiệm của phương trình.

c) Dùng định lý Vi-ét để tìm \(x_2.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Phương trình bậc hai \(ax^2+bx+c=0\) có các hệ số \(a;b;c\), từ đó tính \(a-b+c.\)

b) Thay \(x=-1\) vào phương trình đã cho, nếu ta được một đẳng thức đúng thì \(x_1=-1\) là một nghiệm của phương trình.

c) Sử dụng hệ thức Vi-et: \(x_1.x_2=\dfrac{c}{a}\) để tính \(x_2.\)

Lời giải chi tiết

a) Phương trình \(3x^2 +7x + 4 = 0\) có các hệ số \(a = 3; b = 7; c = 4\)

\( \Rightarrow  a - b + c = 3 - 7 + 4 = 0\)

b) Thay \(x = -1\) vào phương trình ta được:

\(3.(-1)^2 +7.(-1) + 4 = 0 \Leftrightarrow 0=0\) (luôn đúng)

Vậy \(x_1 = -1\) là một nghiệm của phương trình

c) Theo định lí Vi-et ta có:

\(\displaystyle{x_1}.{x_2} = {c \over a} = {4 \over 3} \Rightarrow (-1).{x_2} = {4 \over 3} \Rightarrow {x_2} = {-4 \over 3}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.