Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 - Đại số 9

Đề bài

Bài 1: Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là \(- 1\) và \(2.\)

Bài 2: Cho phương trình \({x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + m - 3 = 0\). Tìm m để phương trình có hai nghiệm khác dấu và bằng nhau về giá trị tuyệt đối.

Lời giải chi tiết

Bài 1: Ta có: \((− 1) + 2 = 1 = S;    (− 1).2 = − 2 = P\)

Vậy \(– 1\) và \(2\) là nghiệm phương trình bậc hai : \({x^2} - x - 2 = 0.\)

Bài 2: Phương trình có hai nghiệm khác dấu \( \Leftrightarrow  P = m – 3 < 0 \Leftrightarrow  m < 3\)

Gọi \({x_1},{\rm{ }}{x_2}\) là nghiệm của phương trình. Ta có :

\(\left| {{x_1}} \right| = \left| {{x_2}} \right| \Leftrightarrow x_1^2 = x_2^2\)

\(\Leftrightarrow \left( {{x_1} - {x_2}} \right)\left( {{x_1} + {x_2}} \right) = 0\)

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{  {x_1} - {x_2} = 0 \hfill \cr  {x_1} + {x_2} = 0 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow {x_1} + {x_2} = 0\)

(Vì \({x_1}{\rm{ +  }}{x_2} = 0 \Leftrightarrow 2\left( {m - 1} \right) = 0 \Leftrightarrow m = 1\) thỏa mãn điều kiện \(m< 3\)).

Vậy \(m=1\) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay