Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1


Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1. a) Tìm thương trong phép chia, biết đơn thức bị chia là 15x^3y^5z, đơn thức chia là 5x^2y^3.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a.

Tìm thương trong phép chia, biết đơn thức bị chia là \(15{x^3}{y^5}z\), đơn thức chia là \(5{x^2}{y^3}\).

Phương pháp giải:

Muốn chia đơn thức \(A\) cho đơn thức \(B\) (trường hợp \(A\) chia hết cho \(B\)) ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức \(A\) cho hệ số của đơn thức \(B.\)

- Chia lũy thừa của từng biến trong \(A\) cho lũy thừa của cùng biến đó trong \(B.\)

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,15{x^3}{y^5}z:5{x^2}{y^3} \cr 
& = \left( {15:5} \right).({x^3}:{x^2}).({y^5}:{y^3}).z \cr 
& = 3.{x^{\left( {3 - 2} \right)}}.{y^{\left( {5 - 3} \right)}}.z \cr 
& = 3x{y^2}z \cr} \)

LG b.

Cho \(P = 12{x^4}{y^2}:( - 9x{y^2})\). Tính giá trị của biểu thức \(P\) tại \(x = -3\) và \(y = 1,005.\)

Phương pháp giải:

Rút gọn \(P\) sau đó ta thay giá trị \(x\) và \(y\) để tính giá trị của biểu thức \(P\).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,P = 12{x^4}{y^2}:( - 9x{y^2}) \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left[ {12:\left( { - 9} \right)} \right].\left( {{x^4}:x} \right).\left( {{y^2}:{y^2}} \right) \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = - {4 \over 3}.{x^{\left( {4 - 1} \right)}}.{y^{\left( {2 - 2} \right)}} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = - {4 \over 3}.{x^3}.y^0  \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = - {4 \over 3}.{x^3}.1 = - {4 \over 3}{x^3} \cr} \)

Tại \(x = -3\) và \(y = 1,005\) ta có:

\(P =  - \dfrac{4}{3}.{\left( { - 3} \right)^3} =  - \dfrac{4}{3}.\left( { - 27} \right) = 36\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài