Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Đề bài

Bài 1. Làm tính chia: 

a) \(\left( {9{a^2}{b^2}{c^2}} \right):\left( { - 3a{b^2}{c^2}} \right)\)

b) \({\left( {4{a^3}{b^2}} \right)^3}:{\left( {2{a^2}b} \right)^2}\)

c) \({\left( { - {x^2}{y^3}z} \right)^4}:\left( {xyz} \right).\)

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: \(A = {\left( { - xy{z^2}} \right)^5}:{\left( { - {x^2}y{z^3}} \right)^2},\) với \(x =  - 1;y = {1 \over 2};z =  - 2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn chia đơn thức \(A\) cho đơn thức \(B\) (trường hợp \(A\) chia hết cho \(B\)) ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức \(A\) cho hệ số của đơn thức \(B.\)

- Chia lũy thừa của từng biến trong \(A\) cho lũy thừa của cùng biến đó trong \(B.\)

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết

Bài 1.

a) \(\left( {9{a^2}{b^2}{c^2}} \right):\left( { - 3a{b^2}{c^2}} \right)\)

\( = 9:\left( { - 3} \right).\left( {{a^2}:a} \right).\left( {{b^2}:{b^2}} \right)\)\(.\left( {{c^2}:{c^2}} \right)\)

\( =  - 3a.\)

b) \({\left( {4{a^3}{b^2}} \right)^3}:{\left( {2{a^2}b} \right)^2} \)

\(\begin{array}{l}
= {4^3}.{\left( {{a^3}} \right)^3}.{\left( {{b^2}} \right)^3}:\left[ {{2^2}.{{\left( {{a^2}} \right)}^2}.{b^2}} \right]\\
= 64.{a^9}.{b^6}:\left( {4{a^4}{b^2}} \right)\\
= \left( {64:4} \right).\left( {{a^9}:{a^4}} \right).\left( {{b^6}:{b^2}} \right)
\end{array}\)

\(= {16a^5}{b^4}.\)

c) \({\left( { - {x^2}{y^3}z} \right)^4}:\left( {xyz} \right) \)

\(\begin{array}{l}
= {\left( { - {x^2}} \right)^4}.{\left( {{y^3}} \right)^4}.{z^4}:\left( {xyz} \right)\\
= {x^8}{y^{12}}{z^4}:\left( {xyz} \right)\\
= \left( {{x^8}:x} \right).\left( {{y^{12}}:y} \right).\left( {{z^4}:z} \right)
\end{array}\)

\(= {x^7}{y^{11}}{z^3}.\)

Bài 2. Ta có:

\(A = {\left( { - xy{z^2}} \right)^5}:{\left( { - {x^2}y{z^3}} \right)^2} \)

\(= \left( { - {x^5}{y^5}{z^{10}}} \right):\left( {{x^4}{y^2}{z^6}} \right)\)

\( = \left( { - {x^5}:{x^4}} \right).\left( {{y^5}:{y^2}} \right).\left( {{z^{10}}:{z^6}} \right)\)

\( =  - x{y^3}{z^4}.\)

Thay \(x =  - 1;y = {1 \over 2};z =  - 2,\) ta được: \(A =  - \left( { - 1} \right).{\left( {{1 \over 2}} \right)^3}.{\left( { - 2} \right)^4} = 2.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài