Bài 59 trang 26 SGK Toán 8 tập 1


Làm tính chia

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính chia

LG a.

\({5^3}:{( - 5)^2}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc:

\({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\)

\({a^2} = {\left( { - a} \right)^2}\)

\({a^n}:{b^n} = {\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n}\)

(\(n,m \in \mathbb N\); \(m>n\); \(b \ne 0\))

Lời giải chi tiết:

\({5^3}:{( - 5)^2} = {5^3}:{5^2} = {5^{3 - 2}} = 5\)

Cách 2: 

\({5^3}:{( - 5)^2} = 125:25 = 5\)

LG b.

\(\left ( \dfrac{3}{4} \right )^{5}\): \(\left ( \dfrac{3}{4} \right )^{3}\)           

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc:

\({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\)

\({a^2} = {\left( { - a} \right)^2}\)

\({a^n}:{b^n} = {\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n}\)

(\(n,m \in \mathbb N\); \(m>n\); \(b \ne 0\))

Lời giải chi tiết:

\(\left ( \dfrac{3}{4} \right )^{5}\): \(\left ( \dfrac{3}{4} \right )^{3}= \left ( \dfrac{3}{4} \right )^{5 -3}= \left ( \dfrac{3}{4} \right )^{2}\) \(= \dfrac{9}{16}\)

LG c.

\({( - 12)^3}:{8^3}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc:

\({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\)

\({a^2} = {\left( { - a} \right)^2}\)

\({a^n}:{b^n} = {\left( {\dfrac{a}{b}} \right)^n}\)

(\(n,m \in \mathbb N\); \(m>n\); \(b \ne 0\))

Lời giải chi tiết:

\({( - 12)^3}:{8^3} = {\left( { - \dfrac{{12}}{8}} \right)^3} = {\left( { - \dfrac{3}{2}} \right)^3} \)\(\,=  - \dfrac{{27}}{8}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 207 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí