Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1


Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1. a) Tính 15x^2y^2:5xy^2 ...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a.

Tính \(15{x^2}{y^2}:5x{y^2}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc:

Với mọi \(x \ne 0,m,n \in\mathbb N,m \geqslant n\) thì:

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)  nếu \(m\ge n\)

\({x^m}:{x^n} = 1\) nếu \(m=n\).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,15{x^2}{y^2}:5x{y^2} \cr 
& = \left( {15:5} \right).\left( {{x^2}:x} \right).\left( {{y^2}:{y^2}} \right) \cr 
& = 3.{x^{\left( {2 - 1} \right)}}.1 \cr 
& = 3x.1 = 3x \cr} \)

LG b.

Tính \(12{x^3}y:9{x^2}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc:

Với mọi \(x \ne 0,m,n \in\mathbb N,m \geqslant n\) thì:

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\)  nếu \(m\ge n\)

\({x^m}:{x^n} = 1\) nếu \(m=n\).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,12{x^3}y:9{x^2} \cr 
& = \left( {12:9} \right).\left( {{x^3}:{x^2}} \right).y \cr 
& = {4 \over 3}.{x^{\left( {3 - 2} \right)}}.y \cr 
& = {4 \over 3}xy \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài