Bài 61 trang 27 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 85 phiếu

Giải bài 61 trang 27 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:

Đề bài

Làm tính chia:

a) \(5{x^2}{y^4}:10{x^2}y\);                    

b) \(\dfrac{3}{4}{x^3}{y^3}:\left( { -\dfrac{1}{2}{x^2}{y^2}} \right)\);                  

c) \({( - xy)^{10}}:{( - xy)^5}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc chia đơn thức cho đơn thức:

Muốn chia đơn thức \(A\) cho đơn thức \(B\) (trường hợp \(A\) chia hết cho \(B\)) ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức \(A\) cho hệ số của đơn thức \(B.\)

- Chia lũy thừa của từng biến trong \(A\) cho lũy thừa của cùng biến đó trong \(B.\)

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết

a) \(5{x^2}{y^4}:10{x^2}y = \dfrac{5}{{10}}{x^{2 - 2}}.{y^{4 - 1}}= \dfrac{1}{2}{y^3}\)

b)  \(\dfrac{3}{4}{x^3}{y^3}:\left( { - \dfrac{1}{2}{x^2}{y^2}} \right) \)

\(= \dfrac{3}{4}:\left( { - \dfrac{1}{2}} \right).{x^{3 - 2}}.{y^{3 - 2}} =  - \dfrac{3}{2}xy\)

c) \({( - xy)^{10}}:{( - xy)^5}= {( - xy)^{10 - 5}}\)\( = {( - xy)^5} =  - {x^5}{y^5}\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com