Lý thuyết độ dài đường tròn, cung tròn

Bình chọn:
4 trên 42 phiếu

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài \(C\) của một đường tròn có bán kính \(R\) được tính theo công thức:

              $$C = 2\pi R$$

Nếu gọi d là đường kính đường tròn (d=2R) thì

                                      \(C = πd\)

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính \(R\), độ dài \(l\) của một cung \(n^0\) được tính theo công thức:

             \( l\)= \(\frac{\pi Rn^{\circ}}{180^{\circ}}\).         

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan