Lý thuyết độ dài đường tròn, cung tròn

Bình chọn:
4 trên 44 phiếu

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài \(C\) của một đường tròn có bán kính \(R\) được tính theo công thức:

              $$C = 2\pi R$$

Nếu gọi d là đường kính đường tròn (d=2R) thì

                                      \(C = πd\)

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính \(R\), độ dài \(l\) của một cung \(n^0\) được tính theo công thức:

             \( l\)= \(\frac{\pi Rn^{\circ}}{180^{\circ}}\).         

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu