Bài 73 trang 96 SGK Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Giải bài 73 trang 96 SGK Toán 9 tập 2. Đường tròn lớn của Trái Đất

Đề bài

Đường tròn lớn của Trái Đất dài khoảng \(40000km\). Tính bán kính Trái Đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Áp dụng công thức độ dài đường tròn bán kính \(R\) là: \(C=2\pi R.\)

Lời giải chi tiết

Gọi bán kính Trái Đất là \(R\) thì độ dài kinh tuyến Trái Đất là \(πR\) (giả thiết Trái Đất tròn và kinh tuyến bằng nửa đường tròn lớn).

Nửa đường tròn lớn là: \(C:2=40000:2=20000 \,km.\)

Do đó: \(πR = 20000 \,km\)

          \( \Rightarrow R=\frac{20000}{\pi}=\frac{20000}{3,14}≈ 6369 \, (km). \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan