Bài 70 trang 95 SGK Toán 9 tập 2


Vẽ lại ba hình (tạo bởi các cung tròn)

Đề bài

Vẽ lại ba hình (tạo bởi các cung tròn) dưới đây và tính chu vi mỗi hình (có gạch chéo)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng thước và compa để vẽ hình.

+) Chu vi hình tròn đường kính \(d\) là: \(C=\pi d.\)

Lời giải chi tiết

Cách vẽ:

- Hình 52: Vẽ hình vuông \(ABCD\) cạnh \(4 cm\). Vẽ hai đường trung trực của các cạnh hình vuông, chúng cắt nhau tại \(O\).

Lấy \(O\) làm tâm vẽ đường tròn bán kính \(2cm\) ta được hình a.

- Hình 53: Vẽ hình vuông như hình a. Lấy \(O\) làm tâm vẽ nửa đường tròn bán kính \(2 cm\) tiếp xúc với các cạnh \(AB, AD, BC\). Lấy \(C,\, \, D\) làm tâm vẽ cung phần tư đường tròn về phía trong hình vuông các cung tròn đã vẽ tạo nên hình b.

- Hình 54: Vẽ hình vuông như hình a. Lấy \(A,B,C,D\) làm tâm vẽ về phía trong hình vuông bốn cung tròn, mỗi cung là phần tư đường tròn. Bốn cung này tạo nên hình c.

Tính chu vi mỗi hình:

- Hình 52: Đường kính đường tròn này là \(4 cm\).

Vậy hình tròn có chu vi là: \(3,14 . 4 = 12,56\) \((cm)\).

- Hình 53: Hình tròn gồm hai cung: một cung là nửa đường tròn, hai cung có mỗi cung là một phần tư đường tròn nên chu vi hình bằng chu vi của hình tròn ở hình 52, tức là \(12,56\) \(cm\).

- Hình 54: Hình gồm bốn cung tròn với mỗi cung tròn là một phần tư đường tròn nên chu vi hình bằng chu vi hình tròn ở hình 52 tức là \(12,56 cm\).

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí