Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Đề bài

Rút gọn phân thức:

a) \({{16{a^2} - 1} \over {16{a^2} - 8a + 1}}\)

b) \({{36a - {a^3}} \over {{a^3} + 12{a^2} + 36a}}\)

c) \({{2{a^4} + 3{a^3} + 2a + 3} \over {\left( {{a^2} - a + 1} \right)\left( {2a + 3} \right)}}.\)

Lời giải chi tiết

a) \({{16{a^2} - 1} \over {16{a^2} - 8a + 1}} = {{\left( {4a - 1} \right)\left( {4a + 1} \right)} \over {{{\left( {4a - 1} \right)}^2}}} = {{4a + 1} \over {4a - 1}}.\)

b) \({{36a - {a^3}} \over {{a^3} + 12{a^2} + 36a}} = {{a\left( {36 - {a^2}} \right)} \over {a\left( {{a^2} + 12a + 36} \right)}}\)\(\; = {{a\left( {6 - a} \right)\left( {6 + a} \right)} \over {a{{\left( {a + 6} \right)}^2}}} = {{6 - a} \over {6 + a}}.\)

c) \({{2{a^4} + 3{a^3} + 2a + 3} \over {\left( {{a^2} - a + 1} \right)\left( {2a + 3} \right)}} = {{{a^3}\left( {2a + 3} \right) + \left( {2a + 3} \right)} \over {\left( {{a^2} - a + 1} \right)\left( {2a + 3} \right)}}\)\(\; = {{\left( {2a + 3} \right)\left( {{a^3} + 1} \right)} \over {\left( {{a^2} - a + 1} \right)\left( {2a + 3} \right)}}= {{\left( {a + 1} \right)\left( {{a^2} - a + 1} \right)} \over {{a^2} - a + 1}}\)\(\; = a + 1.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Rút gọn phân thức

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài