Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Rút gọn phân thức:

a) \({{2x - 10} \over {25 - {x^2}}}\)

b) \({{4{y^2} - 4y + 1} \over {2 - 4y}}.\)

Bài 2. Tìm P, biết: \(a\left( {P - a - 4} \right) - 2P = 4,\) với \(a \ne 2.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Phân tích các đa thức trên tử và dưới mẫu thành nhân tử rồi rút gọn các phân thức

Lời giải chi tiết:

a) \({{2x - 10} \over {25 - {x^2}}} = {{ - \left( {10 - 2x} \right)} \over {25 - {x^2}}} = {{ - 2\left( {5 - x} \right)} \over {\left( {5 - x} \right)\left( {5 + x} \right)}} = {{ - 2} \over {x + 5}}.\)

b) \({{4{y^2} - 4y + 1} \over {2 - 4y}} = {{{{\left( {2y - 1} \right)}^2}} \over {2\left( {1 - 2y} \right)}} = {{{{\left( {1 - 2y} \right)}^2}} \over {2\left( {1 - 2y} \right)}} = {{1 - 2y} \over 2}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Nhân phá ngoặc, nhóm các hạng tử chứa P, đặt nhân tử chung và rút P theo a

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(a\left( {P - a + 4} \right) - 2P = 4\)

\(\Rightarrow aP - {a^2} + 4a - 2P = 4\)

\( \Rightarrow \left( {a - 2} \right)P = {a^2} - 4a + 4\)

\(\Rightarrow \left( {a - 2} \right)P = {\left( {a - 2} \right)^2}\)

\( \Rightarrow P = {{{{\left( {a - 2} \right)}^2}} \over {a - 2}} \)

\(\Rightarrow P = a - 2.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Rút gọn phân thức

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài