Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 9

Đề bài

Bài 1. Tìm tập xác định của mỗi hàm số:

a. \(y = {1 \over {\sqrt {x + 2} }}\)

b. \(y = {1 \over x}\)

Bài 2. Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \sqrt {1 - x} .\) Tính : \(f\left( { - 1} \right);\,f\left( { - 3} \right);\,f\left( 3 \right)\)

Bài 3. Vẽ đồ thị hàm số \(y=-x\)

Lời giải chi tiết

Bài 1. a. \({1 \over {\sqrt {x + 2} }}\) xác định \( \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{   {x + 2 \ge 0}  \cr   {x + 2 \ne 0}  \cr  } } \right. \)

\(\Leftrightarrow x + 2 > 0 \Leftrightarrow x >  - 2\)

b. \({1 \over x}\) xác định \( \Leftrightarrow x \ne 0\)

Bài 2. \(\sqrt {1 - x} \) xác định \( \Leftrightarrow 1 - x \ge 0 \Leftrightarrow x \le 1\)

Vậy \(f(3)\) không tồn tại.

Ta có: \(\eqalign{  & f\left( { - 1} \right) = \sqrt {1 - \left( { - 1} \right)}  = \sqrt 2   \cr  & f\left( { - 3} \right) = \sqrt {1 - \left( { - 3} \right)}  = \sqrt 4  = 2 \cr} \)

Bài 3. Bảng giá trị :

       x

       0                 1

       y

       0                -1

Đồ thị của hàm số \(y = -x\) là đường thẳng qua hai điểm \(O(0; 0)\) và \(A(1; -1)\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com