Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Giải hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  x + y = 10 \hfill \cr  3x - 2y = 0. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Xác định a, b để đồ thị hàm số \(y = ax + b\) đi qua hai điểm \(A(1; 0)\) và \(B(2; 1).\)

LG bài 1

Bài 1: 

Phương pháp giải:

Từ phương trình thứ 1, biểu diễn x = 10 - y 

Thế x = 10 - y vào phương trình thứ 2 rồi tìm y

Từ đó, suy ra x = 10 - y

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(\left\{ \matrix{  x + y = 10 \hfill \cr  3x - 2y = 0 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  y = 10 - x \hfill \cr  3x - 2(10 - x) = 0 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  y = 10 - x \hfill \cr  x = 4 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = 4 \hfill \cr  y = 6 \hfill \cr}  \right.\)

Hệ có nghiệm duy nhất \(( 4; 6).\)

LG bài 2

Bài 2: 

Phương pháp giải:

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm \((x_0; y_0)\) thì \(y_0 = a. x_0 + b\)

Lời giải chi tiết:

Thế tọa độ A và B vào phương trình \(y = ax + b\), ta có hệ :

\(\left\{ \matrix{  a + b = 0 \hfill \cr  2a + b = 1 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  b =  - a \hfill \cr  2a - a = 1 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  b =  - a \hfill \cr  a = 1 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  a = 1 \hfill \cr  b =  - 1. \hfill \cr}  \right.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí