Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Giải hệ phương trình : \(\left\{ \matrix{  x + y = 10 \hfill \cr  3x - 2y = 0. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 2: Xác đinh a, b để đồ thị hàm số \(y = ax + b\) đi qua hai điểm \(A(1; 0)\) và \(B(2; 1).\)

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Ta có : \(\left\{ \matrix{  x + y = 10 \hfill \cr  3x - 2y = 0 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  y = 10 - x \hfill \cr  3x - 2(10 - x) = 0 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  y = 10 - x \hfill \cr  x = 4 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = 4 \hfill \cr  y = 6 \hfill \cr}  \right.\)

Hệ có nghiệm duy nhất \(( 4; 6).\)

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Thế tọa độ A và B vào phương trình \(y = ax + b\), ta có hệ :

\(\left\{ \matrix{  a + b = 0 \hfill \cr  2a + b = 1 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  b =  - a \hfill \cr  2a - a = 1 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  b =  - a \hfill \cr  a = 1 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  a = 1 \hfill \cr  b =  - 1. \hfill \cr}  \right.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài