Bài 28 trang 72 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 104 phiếu

Giải bài 28 trang 72 SGK Toán 8 tập 2. ∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng

Đề bài

∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= \(\frac{3}{5}\).

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Áp dụng: - Tính chất hai tam giác đồng dạng.

- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a)  ∆A'B'C' ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= \(\frac{3}{5}\) (gt)

=> \(\frac{A'B'}{AB}\) = \(\frac{B'C'}{BC}\) = \(\frac{C'A'}{CA}\) = \(\frac{3}{5}\) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

=> \(\frac{A'B'}{AB}\)= \(\frac{A'B'+B'C'+C'A'}{AB+CB+CA}\)= \(\frac{C_{A'B'C'}}{C_{ABC}}\)= \(\frac{3}{5}\)

vậy tỉ số chu vi của ∆A'B'C' và ∆ABC là \(\frac{3}{5}\).

b) Vì \(\frac{C_{A'B'C'}}{C_{ABC}}\)= \(\frac{3}{5}\) mà \(C_{ABC}\) - \(C_{A'B'C'}\) = 40dm

=> \(\frac{C_{ABC}}{5}\)= \(\frac{C_{A'B'C'}}{3}\) = \(\frac{40}{2}\) \(= 20\)

=> \(C_{ABC}\) \(= 5.20=100 dm\)

\(C_{A'B'C'}\) \(= 20.3=60 dm\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu