Bài 24 trang 72 SGK Toán 8 tập 2


Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ....

Đề bài

\(∆A'B'C'\) ∽ \(∆A"B"C"\) theo tỉ số đồng dạng \(k_1\), \(∆A"B"C"\) ∽ \(∆ ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k_2\). Hỏi tam giác \(A’B’C’\) đồng dạng với tam giác \(ABC\) theo tỉ số nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất: 

+ Nếu \(∆A'B'C'\)   \(∆A"B"C"\) và \(∆A"B"C"\)   \(∆ABC\) thì \(∆A'B'C'\)  \(∆ABC.\)

+ Nếu \(∆A'B'C'\)   \(∆A"B"C"\) theo tỉ số đồng dạng \(k\) thì \(k = \dfrac{A'B'}{A"B"}\)

Lời giải chi tiết

\( ∆A'B'C'\) ∽ \(∆A"B"C"\) theo tỉ số đồng dạng \(k_1=\dfrac{A'B'}{A"B"}\)

 \(∆A"B"C"\) ∽ \(∆ ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k_2=\dfrac{A"B"}{AB}\)

Theo tính chất 3 của hai tam giác đồng dạng thì \(∆A'B'C'\) ∽ \(∆ABC.\)

Tỉ số đồng dạng \(k= \dfrac{A'B'}{AB} = \dfrac{A'B'.A"B"}{A''B''.AB} \)\(\,= \dfrac{A'B'}{A"B"}.\dfrac{A"B"}{AB}\)

Vậy \(k = k_1.k_2\).


Bình chọn:
4.4 trên 289 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí