Bài 21 trang 118 SGK Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.5 trên 17 phiếu

Giải bài 21 trang 118 SGK Toán 9 tập 2. Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ(h97).

Đề bài

Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ(h97). Hãy tính tổng diện tích vải vẩn có để làm nên cái mũ (Không kể riềm, mép, phần thừa).

                   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Diện tích phần vải cần để làm mũ = Diện tích vành mũ + Diện tích của phần trên mũ 

= Diện tích hình vành khăn + Diện tích xung quanh hình nón.

+) Diện tích xung quanh của hình nón bán kính \(r\) và đường sinh \(l\) là: \(S_{xq}=\pi rl.\)

Lời giải chi tiết

Diện tích vải cần có để làm nên cái mũ diện tích xung quanh của hình nón và diện tích vành nón.

\(r = \frac{35 - 10.2}{2} = 7,5\)  (cm)

\(S_{xq} =\pi. r. l= 3,14. 7,5. 30 = 706,5 (cm^2)\)

\(S_{vành \, \,  mũ}= \pi(\frac{35}{2})^2 - \pi .7,5^2 =250\pi= 785 (c m^2)\)

Vậy diện tích vải cần có là: 

\(S=S_{xq}+S_{vanh non}=706,5+785=1491,5(cm^3)\) 

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu