Bài 17 trang 14 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 115 phiếu

Giải bài 17 trang 14 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Đề bài

Giải các phương trình:

a) \(7 + 2x = 22 - 3x\)                

b) \(8x - 3 = 5x + 12\)

c) \(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1\)    

d) \(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5;\)

e) \(7 - \left( {2x + 4} \right) =  - \left( {x + 4} \right)\)

f) \(\left( {x - 1} \right) - \left( {2x - 1} \right) = 9 - x\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc phá ngoặc.

Lời giải chi tiết

 a) \(7 + 2x = 22 - 3x\)

⇔ \(2x + 3x = 22 - 7\)

⇔ \(5x = 15\)

⇔ \(x = 15:5\)

⇔ \(x = 3\)

Vậy  phương trình có nghiệm x = 3.

b) \(8x - 3 = 5x + 12\)

⇔ \(8x - 5x = 12 +3\)

⇔ \(3x = 15\)

⇔ \(x = 15:3\)

⇔ \(x = 5\)

Vậy phương trình có nghiệm x = 5.

c) \(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1\)

⇔ \(5x - 12 = 2x + 24\)

⇔ \(5x - 2x = 24 + 12\)

⇔ \(3x = 36\)

⇔ \(x = 36:3\)

⇔ \(x = 12\)

Vậy phương trình có nghiệm x = 12.

d) \(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5\)

⇔6x – 19 = 5 +3x

⇔6x – 3x = 5 + 19

⇔3x= 24

⇔x= 24 : 3

⇔x= 8

Vậy phương trình có nghiệm x = 8.

e) \(7 - \left( {2x + 4} \right) =  - \left( {x + 4} \right)\)

⇔7 – 2x – 4 = -x – 4

⇔-2x + x = -7 – 4 + 4

⇔-x = - 7

⇔x = 7

Vậy phương trình có nghiệm x = 7.            

f) \(\left( {x - 1} \right) - \left( {2x - 1} \right) = 9 - x\)

⇔x – 1 – 2x + 1 = 9 – x

⇔x + x – 2x = 9

⇔0x = 9

Phương trình vô nghiệm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu