Bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 320 phiếu

Giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Đề bài

Giải các phương trình:

a) \( \frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\);                                  

b) \( \frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\)

c)  \( \frac{7x-1}{6}\) + 2x = \( \frac{16 - x}{5}\);                          

d) 4(0,5 - 1,5x) = \( -\frac{5x-6}{3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Qui đồng khử mẫu, áp dụng qui tắc chuyển vế.

Lời giải chi tiết

a) \( \frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\) 

⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x)

⇔ 10x - 4    = 15 - 9x

⇔ 10x + 9x = 15 + 4

⇔ 19x         = 19

⇔ x             = 1

b) \( \frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\) 

⇔ \( \frac{3(10x+3)}{36}=\frac{36+4(6+8x)}{36}\)

⇔ 30x + 9      = 36 + 24 + 32x

⇔ 30x - 32x    = 60 - 9

⇔ -2x             = 51

⇔ x                = \( \frac{-51}{2}\) = -25,5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -25,5.

c)  \( \frac{7x-1}{6}\) + 2x = \( \frac{16 - x}{5}\) 

 \( \frac{7x-1 + 12x}{6}\)   = \( \frac{16 - x}{5}\) ⇔ 5(19x -1) = 6(16 - x)

⇔ 95x -5 = 96 - 6x

⇔  95x + 6x    = 96 + 5

⇔ 101x            = 101

⇔ x               = 1

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1

d) 4(0,5 - 1,5x) = \( -\frac{5x-6}{3}\) 

 ⇔ 2 - 6x = \( -\frac{5x-6}{3}\)

 ⇔ 3(2 - 6x)= - (5x-6)

 ⇔ 6 - 18x = -5x + 6

 ⇔ -18x + 5x = 6-6

 ⇔ -13x         = 0

 ⇔ x              = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

Loigiaihay.com

                                        

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu