Bài 16 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Một hộp kẹo có 200 viên kẹo, trong đó

Đề bài

Một hộp kẹo có 200 viên kẹo, trong đó \({1 \over 4}\) là kẹo dâu. Biết rằng có \({3 \over 5}\) số kẹo dâu màu đỏ. Hỏi có tổng cộng bao nhiêu viên kẹo dâu màu đỏ trong hộp kẹo ?

Lời giải chi tiết

Số viên kẹo dâu có trong hộp kẹo là: \(200.{1 \over 4} = 50\)  (viên kẹo)

Số viên kẹo dâu màu đỏ có trong hộp kẹo là: \(50.{3 \over 5} = 30\)  (viên kẹo).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí