Bài 15 trang 84 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tìm một phân số có giá trị bằng

Đề bài

Tìm một phân số có giá trị bằng \({3 \over 4}\)biết tổng của tử và mẫu bằng 42.

Lời giải chi tiết

Phân số có giá trị bằng \({3 \over 4}\)  tức là tử số bằng \({3 \over 4}\)  mẫu số

Phân số chỉ 42 bằng: \({3 \over 4} + 1 = {7 \over 4}\)  (mẫu số)

Mẫu số bằng: \(42:{7 \over 4} = 24;\)  Tử số bằng 42 - 24 = 18.

Phân số cần tìm là:\({{18} \over {24}}.\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm phần Số học - Tài liệu Dạy-học Toán 6