Bài 1 trang 83 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

a) \({3 \over 4} + {{ - 5} \over {13}}.{{13} \over {10}}\)

b) \(\left( {{{ - 3} \over 7} + {1 \over 4}} \right):{{15} \over {28}}\)

c) \(2{1 \over 2}:\left( {{5 \over 2} - 3{3 \over 4}} \right) + {\left( {{{ - 1} \over 2}} \right)^2}\)

d) \(\left( {3 - 2{3 \over 5}} \right).4{1 \over 6} - 1{3 \over 5}:1{1 \over {15}}\)

e) \({5 \over 6} + 6{5 \over 6}\left( {11{5 \over {20}} - 9{1 \over 4}} \right):8{1 \over 3}\)

f) \({{11} \over 9}.{{15} \over 4} - {{11} \over 4}.{7 \over 9} - {{11} \over 9}.{5 \over 4}\)

g) \(\left( { - 3,6 + 5{1 \over 3}:0,4} \right).{{10} \over {73}} - {1 \over 3}:\left( {4,8 - 5{1 \over 2}} \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){3 \over 4} + {{ - 5} \over {13}}.{{13} \over {10}} = {3 \over 4} + {{ - 1} \over 2} = {3 \over 4} + {{ - 2} \over 4} = {1 \over 4}  \cr  & b)\left( {{{ - 3} \over 7} + {1 \over 4}} \right):{{15} \over {28}} = \left( {{{ - 12} \over {28}} + {7 \over {28}}} \right):{{15} \over {28}} = {{ - 5} \over {28}}.{{28} \over {15}} = {{ - 1} \over 3}  \cr  & c)2{1 \over 2}:\left( {{5 \over 2} - 3{3 \over 4}} \right) + {\left( {{{ - 1} \over 2}} \right)^2} = {5 \over 2}:\left( {{5 \over 2} - {{15} \over 4}} \right) + {1 \over 4}  \cr  &  = {5 \over 2}:\left( {{{10} \over 4} - {{15} \over 4}} \right) + {1 \over 4} = {5 \over 2}:{{ - 5} \over 4} + {1 \over 4} = {5 \over 2}.{{ - 4} \over 5} + {1 \over 4} =  - 2 + {1 \over 4}  \cr  &  = {{ - 8} \over 4} + {1 \over 4} = {{ - 7} \over 4} =  - 1{3 \over 4}  \cr  & d)\left( {3 - 2{3 \over 5}} \right).4{1 \over 6} - 1{3 \over 5}:1{1 \over {15}} = \left( {2{5 \over 5} - 2{3 \over 5}} \right).{{25} \over 6} - {8 \over 5}:{{16} \over {15}}  \cr  &  = {2 \over 5}.{{25} \over 6} - {8 \over 5}.{{15} \over {16}} = {5 \over 3} - {3 \over 2} = {{10} \over 6} - {9 \over 6} = {1 \over 6}  \cr  & e){5 \over 6} + 6{5 \over 6}\left( {11{5 \over {20}} - 9{1 \over 4}} \right):8{1 \over 3} = {5 \over 6} + {{41} \over 6}\left( {11{5 \over {20}} - 9{5 \over {20}}} \right):{{25} \over 3}  \cr  &  = {5 \over 6} + {{41} \over 6}.2:{{25} \over 3} = {5 \over 6} + {{41} \over 3}.{3 \over {25}}  \cr  &  = {5 \over 6} + {{41} \over 3}.{3 \over {25}} = {5 \over 6} + {{41} \over {25}} = {{125} \over {150}} + {{246} \over {150}} = {{371} \over {150}} = 2{{71} \over {150}}  \cr  & f){{11} \over 9}.{{15} \over 4} - {{11} \over 4}.{7 \over 9} - {{11} \over 9}.{5 \over 4} = {{11} \over 9}.{{15} \over 4} - {{11} \over 9}.{7 \over 4}  \cr  &  = {{11} \over 9}.\left( {{{15} \over 4} - {7 \over 4} - {5 \over 4}} \right) = {{11} \over 9}.{3 \over 4} = {{11} \over {12}}.  \cr  & g)\left( { - 3,6 + 5{1 \over 3}:0,4} \right).{{10} \over {73}} - {1 \over 3}:\left( {4,8 - 5{1 \over 2}} \right) = \left( {{{ - 18} \over 5} + {{16} \over 3}:{2 \over 5}} \right).{{10} \over {73}} - {1 \over 3}:\left( {{{24} \over 5} - {{11} \over 2}} \right)  \cr  &  = \left( {{{ - 18} \over 5} + {{16} \over 3}.{5 \over 2}} \right).{{10} \over {73}} - {1 \over 3}:\left( {{{48} \over {10}} - {{55} \over {10}}} \right) = \left( {{{ - 18} \over 5} + {{40} \over 3}} \right).{{10} \over {73}} - {1 \over 3}:{{ - 7} \over {10}}  \cr  &  = \left( {{{ - 54} \over {15}} + {{200} \over {15}}} \right).{{10} \over {73}} - {1 \over 3}.{{10} \over { - 7}} = {{146} \over {15}}.{{10} \over {73}} - {{ - 10} \over {21}} = {4 \over 3} + {{10} \over {21}} = {{28} \over {21}} + {{10} \over {21}} = {{38} \over {21}} = 1{{17} \over {21}}. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.