Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 2


Hãy cho ví dụ về:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy cho ví dụ về:

LG a.

Phương trình với ẩn \(y\);

Phương pháp giải:

Phương trình với ẩn \(x\) có dạng \(A(x) = B(x)\), trong đó vế trái \(A(x)\) và vế phải \(B(x)\) là hai biểu thức của cùng một biến \(x\).

Lời giải chi tiết:

1 phương trình với ẩn \(y\) là: \(15y + 1=0\)

LG b.

Phương trình với ẩn \(u\).

Phương pháp giải:

Phương trình với ẩn \(x\) có dạng \(A(x) = B(x)\), trong đó vế trái \(A(x)\) và vế phải \(B(x)\) là hai biểu thức của cùng một biến \(x\).

Lời giải chi tiết:

1 phương trình với ẩn \(u\) là: \(2u - 11=u\)

Chú ý: Có thể viết các phương trình khác, chỉ cần thỏa mãn 2 vế của phương trình là biểu thức của biến tương ứng.


Bình chọn:
4.3 trên 58 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí