Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1. Tính nhanh...

Đề bài

Tính nhanh:

\(\dfrac{{3{x^5} + 5{x^3} + 1}}{{{x^4} - 7{x^2} + 2}}.\dfrac{x}{{2x + 3}}.\dfrac{{{x^4} - 7{x^2} + 2}}{{3{x^5} + 5{x^3} + 1}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được:

\( \dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D}=\dfrac{A.C}{B.D}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {{3{x^5} + 5{x^3} + 1} \over {{x^4} - 7{x^2} + 2}}.{x \over {2x + 3}}.{{{x^4} - 7{x^2} + 2} \over {3{x^5} + 5{x^3} + 1}} \cr
& = {{\left( {3{x^5} + 5{x^3} + 1} \right).x.\left( {{x^4} - 7{x^2} + 2} \right)} \over {\left( {{x^4} - 7{x^2} + 2} \right).\left( {2x + 3} \right).\left( {3{x^5} + 5{x^3} + 1} \right)}} \cr
& = {x \over {2x + 3}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com