Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1


Thực hiện phép tính:...

Đề bài

Thực hiện phép tính:

\(\dfrac{{{x^2} + 6x + 9}}{{1 - x}}.\dfrac{{{{\left( {x - 1} \right)}^3}}}{{2{{\left( {x + 3} \right)}^3}}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được:

\( \dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D}=\dfrac{A.C}{B.D}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {{{x^2} + 6x + 9} \over {1 - x}}.{{{{\left( {x - 1} \right)}^3}} \over {2{{\left( {x + 3} \right)}^3}}} \cr
& = {{\left( {{x^2} + 6x + 9} \right).{{\left( {x - 1} \right)}^3}} \over {\left( {1 - x} \right).2{{\left( {x + 3} \right)}^3}}} \cr
& = {{\left( {{x^2} + 2.x.3 + {3^2}} \right).{{\left( {x - 1} \right)}^3}} \over { - 2\left( {x - 1} \right){{\left( {x + 3} \right)}^3}}} \cr
& = {{{{\left( {x + 3} \right)}^2}{{\left( {x - 1} \right)}^3}} \over { - 2\left( {x - 1} \right){{\left( {x + 3} \right)}^3}}} \cr
& = {{ - {{\left( {x - 1} \right)}^2}} \over {2\left( {x + 3} \right)}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí