Lý thuyết về tỷ số lượng giác của góc nhọn


Lý thuyết về tỷ số lượng giác của góc nhọn

1. Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn 

 

\(\sin \alpha  = \dfrac{{cạnh\,đối}}{{cạnh\,huyền}} = \dfrac{{AB}}{{BC}};\)\(\cos \alpha  = \dfrac{{cạnh\,kề}}{{cạnh\,huyền}} = \dfrac{{AC}}{{BC}}\) 

\(\tan \alpha  = \dfrac{{cạnh\, đối}}{{cạnh\,kề}} = \dfrac{{AB}}{{AC}};\)\(\cot \alpha  = \dfrac{{cạnh\,kề}}{{cạnh\,đối}} = \dfrac{{AC}}{{AB}}\) 

2. Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Nghĩa là với hai góc \(\alpha ,\beta \) mà \(\alpha  + \beta  = {90^0}\)

Ta có: \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\cos \alpha  = \sin \beta ;\)\(\tan \alpha  = \cot \beta ;\cot \alpha  = \tan \beta \). 

3. Bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 63 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.