Bài 17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1


Tìm giá trị của x trong hình 23:

Đề bài

Tìm giá trị của \(x\) trong hình \(23\):

  

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng tỷ số lượng giác: \(\tan \alpha = \dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ kề} \Rightarrow {cạnh\ đối}=\tan \alpha . {cạnh\ kề}\). 

+) Dùng định lí Pytago trong tam giác vuông biết hai cạnh góc vuông, tính được cạnh huyền.

Lời giải chi tiết

Vẽ lại hình và đặt tên các góc như hình sau: 

Cách 1:

Xét tam giác \(BHA\) vuông tại \(H\) có \( \widehat{B} = 45^o\), \(BH=20\) nên:

\(\tan B=\dfrac{AH}{BH} \Leftrightarrow \tan 45^o =\dfrac{AH}{20}\)

\(\Leftrightarrow AH=20. \tan 45^o = 20\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác \(AHC\) vuông tại \(H\), ta có:

\(AC=\sqrt{AH^2+HC^2}=\sqrt{20^2+21^2}=29\)

Vậy \(x=29\)

Cách 2:

Tam giác ABH vuông tại H có 1 góc bằng \(45^0\) nên tam giác ABH vuông cân tại H

\(\Rightarrow AH = BH\), mà BH = 20 nên AH = 20

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác \(AHC\) vuông tại \(H\), ta có:

\(AC=\sqrt{AH^2+HC^2}=\sqrt{20^2+21^2}=29\)

Vậy \(x=29\)


Bình chọn:
4.7 trên 216 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí