Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Đề bài

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(\left( {{a^3} - {b^3}} \right) + {\left( {a - b} \right)^2}\)

c) \(\left( {{y^3} + 8} \right) + \left( {{y^2} - 4} \right).\)

b) \({\left( {{x^2} + 1} \right)^2} - 4{x^2}\)

Bài 2. Tìm x, biết:

a) \({\left( {3x - 5} \right)^2} - {\left( {x + 1} \right)^2} = 0\)

b) \({\left( {5x - 4} \right)^2} - 49{x^2} = 0.\) 

Lời giải chi tiết

Bài 1.

a) \(\left( {{a^3} - {b^3}} \right) + {\left( {a - b} \right)^2} \)

\(= \left( {a - b} \right)\left( {{a^2} + ab + {b^2}} \right) + \left( {a - b} \right)\left( {a - b} \right)\)

\(= \left( {a - b} \right)\left( {{a^2} + ab + {b^2} + a - b} \right).\)

b) \({\left( {{x^2} + 1} \right)^2} - 4{x^2}\)

\(= {\left( {{x^2} + 1} \right)^2} - {\left( {2x} \right)^2} \)

\(= \left( {{x^2} + 1 - 2x} \right)\left( {{x^2} + 1 + 2x} \right)\)

\( = {\left( {x - 1} \right)^2}{\left( {x + 1} \right)^2}.\)

c) \(\left( {{y^3} + 8} \right) + \left( {{y^2} - 4} \right) \)

\(= \left( {{y^3} + {2^3}} \right) + \left( {{y^2} - {2^2}} \right)\)

\( = \left( {y + 2} \right)\left( {{y^2} - 2y + 4} \right) + \left( {y + 2} \right)\left( {y - 2} \right)\)

\( = \left( {y + 2} \right)\left( {{y^2} - 2y + 4 + y - 2} \right) \)

\(= \left( {y + 2} \right)\left( {{y^2} - y + 2} \right).\)

Bài 2.

a) \({\left( {3x - 5} \right)^2} - {\left( {x + 1} \right)^2} \)

\(= \left( {3x - 5 + x + 1} \right)\left( {3x - 5 - x - 1} \right)\)

\( = \left( {4x - 4} \right)\left( { - 2x - 4} \right) \)

\(= 8\left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

Vậy \(\left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\)

\(\Rightarrow x - 1 = 0\) hoặc \(x - 3 = 0\)

\( \Rightarrow x = 1\)  hoặc \(x = 3.\)

b) \({\left( {5x - 4} \right)^2} - 49{x^2} \)

\(= {\left( {5x - 4} \right)^2} - {\left( {7x} \right)^2} \)

\(= \left( {5x - 4 + 7x} \right)\left( {5x - 4 - 7x} \right)\)

\( = \left( {12x - 4} \right)\left( { - 2x - 4} \right) \)

\(=  - 8\left( {3x - 1} \right)\left( {x + 2} \right)\)

Vậy \(\left( {3x - 1} \right)\left( {x + 2} \right) = 0 \)

\(\Rightarrow 3x - 1 = 0\) hoặc \(x + 2 = 0\)

\(\Rightarrow  x ={1\over 3}\) hoặc \(x = -2 \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.