Bài 45 trang 20 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu

Giải bài 45 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm \(x\), biết:

a) \(2 – 25x^2= 0\);                     b) \(x^2- x + \frac{1}{4} = 0\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phân tích các biểu thức ở vế trái thành nhân tử, sau đó áp dụng tính chất: 

\(A.B = 0 \Rightarrow \left[ \matrix{
A = 0 \hfill \cr 
B = 0 \hfill \cr} \right.\)

Trong đó \(A,B\) là các biểu thức.

Lời giải chi tiết

a) \(2 – 25x^2= 0 \Rightarrow  (\sqrt2)^2 – (5x)^2 = 0\)

\( \Rightarrow  (\sqrt 2 – 5x)( \sqrt 2 + 5x) = 0\)

\( \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
\sqrt 2 - 5{\rm{x}} = 0\\
\sqrt 2 + 5{\rm{x}} = 0
\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{\sqrt 2 }}{5}\\
x = \frac{{ - \sqrt 2 }}{5}
\end{array} \right.\)

Vậy \(x = \frac{{\sqrt 2 }}{5}\) hoặc \(x = \frac{{ - \sqrt 2 }}{5}\)

b) \(x^2- x + \frac{1}{4} = 0\)

   \(\Rightarrow  x^2– 2 . x . \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2= 0\)

   \(\Rightarrow  (x - \frac{1}{2})^2= 0 \)

   \( \Rightarrow  x - \frac{1}{2}= 0  \Rightarrow  x = \frac{1}{2}\)

Vậy \(x = \frac{1}{2}.\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan