Bài 43 trang 20 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 133 phiếu

Giải bài 43 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Đề bài

 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 6x + 9;                           b) 10x – 25 – x2

c) 8x3 - \(\frac{1}{8}\);             d) \(\frac{1}{25}\)x2 – 64y2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ sau: Bình phương của 1 tổng, bình phương của 1 hiệu, hiệu hai lập phương, hiệu hai bình phương.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\;\;{x^2} + 6x + 9 = {x^2} + 2.x.3 + {3^2}\\ = {\left( {x + 3} \right)^2}.\\
b)\;10x - 25 - {x^2} \\= - \left( {{x^2} - 10x + 25} \right) \\=-(x^2-2.x.5+5^2)\\= - {\left( {x - 5} \right)^2}.\\
c)\;8{x^3} - \frac{1}{8} = {\left( {2x} \right)^3} - {\left( {\frac{1}{2}} \right)^3}\\
= \left( {2x - \frac{1}{2}} \right)\left[ {{{\left( {2x} \right)}^2} + 2x.\frac{1}{2} + {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^2}} \right]\\
= \left( {2x - \frac{1}{2}} \right)\left( {4{x^2} + x + \frac{1}{4}} \right).\\
d)\;\frac{1}{{25}}{x^2} - 64{y^2} = {\left( {\frac{1}{5}x} \right)^2} - {\left( {8y} \right)^2}\\
= \left( {\frac{1}{5}x - 8y} \right)\left( {\frac{1}{5}x + 8y} \right).
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan