Bài 44 trang 20 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 208 phiếu

Giải bài 44 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 + \(\frac{1}{27}\);                                          b) (a + b)3 – (a – b)

c) (a + b)3 + (a – b)3 ;                      d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

e) - x+ 9x2 – 27x + 27.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ: Tổng hai lập phương, hiệu hai lập phương.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\,\,{x^3} + \frac{1}{{27}} = {x^3} + {\left( {\frac{1}{3}} \right)^3}\\
= \left( {x + \frac{1}{3}} \right)\left[ {{x^2} - \frac{1}{3}x + {{\left( {\frac{1}{3}} \right)}^2}} \right]\\ = \left( {x + \frac{1}{3}} \right)\left( {{x^2} - \frac{1}{3}x + \frac{1}{9}} \right)
\end{array}\)

\(d)\,\,8{x^3} + 12{{\rm{x}}^2}y + 6{\rm{x}}{y^2} + {y^3}\\ = {\left( {2{\rm{x}}} \right)^3} + 3{\left( {2{\rm{x}}} \right)^2}.y + 3.2{\rm{x}}.{y^2} + {y^3}\\ = {\left( {2{\rm{x}} + y} \right)^3}\)

\(\begin{array}{l}
e)\; - {x^3} + 9{x^2} - 27x + 27 \\= 27 - 27x + 9{x^2} - {x^3}\\
= {3^3} - {3.3^2}x + 3.3{x^2} - {x^3}\\
= {\left( {3 - x} \right)^3}.
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan