Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 4 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Giải phương trình : \(9{x^4} + 2{x^2} - 32 = 0.\)

Bài 2: Không giải phương trình, chứng tỏ phương trình \({x^4} + 2{x^2} - 5 = 0\) luôn có hai nghiệm khác dấu.

Bài 3: Giải phương trình : \({{4x} \over {x + 1}} + {{x + 3} \over x} = 6.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Đặt \(t = {x^2};t \ge 0.\) Ta có phương trình:

\(9{t^2} + 2t - 32 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{  t = {{16} \over 9} \hfill \cr  t =  - 2 \hfill \cr}  \right.\)

Vì \(t ≥ 0\) nên ta chọn \(t = {{16} \over 9}.\) Vậy \({x^2} = {{16} \over 9} \Leftrightarrow x =  \pm {4 \over 3}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Đặt ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai

Chỉ ra phương trình bậc hai trên có một nghiệm dương

Suy ra phương trình ban đầu có 2 nghiệm trái dấu

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Đặt \(t = {x^2};t \ge 0.\) Ta có phương trình : \({t^2} + 2t - 5 = 0\)

\(a = 1; c = − 5  \Rightarrow  ac < 0\). Vậy phương trình có hai nghiệm khác dấu \({t_1} < 0 < {t_2}\). Khi đó phương trình trùng phương đã cho có hai nghiệm \({x_1} =  - \sqrt {{t_2}} ;{x_2} = \sqrt {{t_2}} .\) Ta có \(x_1, x_2\) khác dấu.

LG bài 4

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện

Quy đồng bỏ mẫu rồi quy về phương trình bậc hai một ẩn

Lời giải chi tiết:

Bài 3: Ta có : \({{4x} \over {x + 1}} + {{x + 3} \over x} = 6 \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x \ne 0 \hfill \cr  x \ne  - 1 \hfill \cr  4{x^2} + \left( {x + 3} \right)\left( {x + 1} \right) = 6x\left( {x + 1} \right) \hfill \cr}  \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x \ne 0 \hfill \cr  x \ne  - 1 \hfill \cr  {x^2} + 2x - 3 = 0 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{  x = 1 \hfill \cr  x =  - 3. \hfill \cr}  \right.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài