CHƯƠNG 2: GÓC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 18 trang 86 SBT toán 6 tập 2 Bài 18 trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 86 sách bài tập toán 6. Ở hình 6, hai tia OI, OK đối nhau. Tia OI cắt đoạn thẳng AB tại I...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 19 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 87 sách bài tập toán 6. Xem hình 7, làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc xOy, xOz, yOz.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 20 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 87 sách bài tập toán 6. Cho hình 8. Hỏi góc tOv có phải là góc vuông không ? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 21 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 21 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 87 sách bài tập toán 6. a) Đo các góc DHE, DGE, DFE.

Xem chi tiết
Bài 22 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 22 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang sách bài tập toán 6. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy = 40 độ. Hỏi góc xOz là nhọn, tù, vuông hay bẹt ....

Xem chi tiết
Bài 23 trang 87 SBT toán 6 tập 2 Bài 23 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 23 trang 87 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, B và lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng d ....

Xem chi tiết
Bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 6 tập 2 Bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 86 sách bài tập toán 6 tập 2. Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng. ...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 89 SBT toán 6 tập 2 Bài 24 trang 89 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 89 sách bài tập toán 6. Vẽ góc xOl có số đo góc bằng 40 độ.

Xem chi tiết
Bài 25 trang 89 SBT toán 6 tập 2 Bài 25 trang 89 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 25 trang 89 sách bài tập toán 6. Vẽ góc vuông BAC ...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 89 SBT toán 6 tập 2 Bài 26 trang 89 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 89 sách bài tập toán 6. So sánh hai góc ở hình 10 ...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 89 SBT toán 6 tập 2 Bài 27 trang 89 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 89 sách bài tập toán 6. Tính tổng số đo hai góc trên hình 10 ...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 89 SBT toán 6 tập 2 Bài 28 trang 89 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 89 sách bài tập toán 6. Vẽ góc 40 độ có đỉnh là M trên giấy cứng. Cắt ra ta được một mẫu hình.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 89 SBT toán 6 tập 2 Bài 29 trang 89 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 89 sách bài tập toán 6 tập 2. a) Vẽ vào vở hình 12 trong đó ba điểm S, R, A thẳng hàng...

Xem chi tiết
Bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập bổ sung trang 90 SBT toán 6 tập 2 Bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập bổ sung trang 90 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập bổ sung trang 90 sách bài tập toán 6 tập 2. Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt : a) Góc nAx = 180 độ ; ....

Xem chi tiết
Bài 30 trang 90 SBT toán 6 tập 2 Bài 30 trang 90 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 90 sách bài tập toán 6. a) Vẽ góc xOy = 44 độ. b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấy ...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 91 SBT toán 6 tập 2 Bài 31 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 91 sách bài tập toán 6. a) Vẽ góc bẹt xOy ; b) Vẽ tia Ot sao cho góc xOt = 30 độ ; ...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 91 SBT toán 6 tập 2 Bài 32 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 91 sách bài tập toán 6. a) Cắt hai góc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13 ...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 91 SBT toán 6 tập 2 Bài 33 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 91 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trong nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho góc xOy = 80 độ, góc xOz = 30 độ. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.

Xem chi tiết
Bài 34 trang 91 SBT toán 6 tập 2 Bài 34 trang 91 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 91 sách bài tập toán 6. Trong trò chơi bi-a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau: Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B (Hình bên trái) ...

Xem chi tiết
Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 phần bài tập bổ sung trang  SBT toán 6 tập 2 Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 phần bài tập bổ sung trang SBT toán 6 tập 2

Giải bài .1 phần bài tập bổ sung trang sách bài tập toán 6 tập 2. Vẽ góc xOy = 50 độ. Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz ...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài