CHƯƠNG 2: GÓC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 92, 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 92, 93 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 92, 93 sách bài tập toán 6. Vẽ góc mOn = 160 độ. Vẽ tiếp góc mOt = 120 độ sao cho tia Ot nằm trong góc mOn ....

Xem chi tiết
Bài 35 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 35 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 93 sách bài tập toán 6. Cho hai điểm A,B cách nhau 3cm. Vẽ đường tròn (A; 2,5cm) và đường tròn (B; 1,5cm). Hai đường tròn này cắt nhau tại C và D. a) Tính CA, DB ; ...

Xem chi tiết
Bài 36 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 36 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 93 sách bài tập toán 6. So sánh các đoạn thẳng trong hình 15 bằng mắt rồi kiểm tra lại bằng compa.

Xem chi tiết
Bài 37 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 37 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 37 trang 93 sách bài tập toán 6. Làm thế nào để chỉ đo một lần, mà biết được tổng độ dài các đoạn thẳng ở hình 16 ?

Xem chi tiết
Bài 38 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 38 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 38 trang 93 sách bài tập toán 6. a) Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3cm ; b) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm ; c) Vẽ đường tròn tâm B bán kính 2cm ...

Xem chi tiết
Bài 39 trang 93 SBT toán 6 tập 2 Bài 39 trang 93 SBT toán 6 tập 2

Bài 39 trang 93 sách bài tập toán 6. Vẽ lại các hình sau (cho đúng kích thước như hình đã cho: Hình 17, 18, 19, 20, 21).

Xem chi tiết
Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 SBT toán 6 tập 2 Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 sách bài tập toán 6. Vẽ hình liên tiếp theo cách diễn đạt sau : a) Vẽ đoạn thẳng AB = 2cm. Vẽ đường tròn (c1) tâm A, bán kính AB ...

Xem chi tiết
Bài 40 trang 95 SBT toán 6 tập 2 Bài 40 trang 95 SBT toán 6 tập 2

Giải bài trang 95 sách bài tập toán 6. Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng. a) Vẽ tất cả các tam giác có đỉnh là 3 trong 4 điểm A, B, C, D ; ...

Xem chi tiết
Bài 41 trang 95 SBT toán 6 tập 2 Bài 41 trang 95 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 41 trang 95 sách bài tập toán 6. Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tính số tam giác có ba đỉnh là 3 trong 4 điểm trên. Viết tên các tam giác đó.

Xem chi tiết
Bài 42 trang 95 SBT toán 6 tập 2 Bài 42 trang 95 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 42 trang 95 sách bài tập toán 6. Tính số tam giác có được trong hình 22. Viết tên các tam giác đó

Xem chi tiết
Bài 43 trang 96 SBT toán 6 tập 2 Bài 43 trang 96 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 43 trang 96 sách bài tập toán 6. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời : Vẽ tam giác ABC. Lấy M là điểm trong của tam giác ABC. Vẽ các tia AM, BM, CM cắt các cạnh của tam giác ABC tương ứng tại các điểm N, P, Q ...

Xem chi tiết
Bài 44 trang 96 SBT toán 6 tập 2 Bài 44 trang 96 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 44 trang 96 sách bài tập toán 6. a) Vẽ tam giác EDF, biết biết ED = 5cm, EF = 4cm; DF = 4cm ; b) Vẽ tam giác PMU, biết PM = 4cm; MU = 4cm; PU = 4cm ; ...

Xem chi tiết
Bài 9.1, 9.2, 9.3 phần bài tập bổ sung trang 96, 97 SBT toán 6 tập 2 Bài 9.1, 9.2, 9.3 phần bài tập bổ sung trang 96, 97 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 9.1, 9.2, 9.3 phần bài tập bổ sung trang 96, 97 sách bài tập toán 6. Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là sai :a) Hình gồm 3 đoạn thẳng được gọi là tam giác ; b) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau được gọi là tam giác ; ...

Xem chi tiết
Bài II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 SBT toán 6 tập 2 Bài II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 trang 97, 98 sách bài tập toán 6. Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía với đường thẳng a và hai điểm N, P ....

Xem chi tiết
Bài II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 SBT toán 6 tập 2 Bài II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 trang 98, 99 sách bài tập toán 6. Vẽ góc mOn bằng 100 độ. Vẽ tiếp góc mOx bằng 90 độ và tia Ox ở trong góc mOn .....

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài