Bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập bổ sung trang 90 SBT toán 6 tập 2


Giải bài 5.1, 5.2, 5.3 phần bài tập bổ sung trang 90 sách bài tập toán 6 tập 2. Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt : a) Góc nAx = 180 độ ; ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5.1

Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt sau :

a) \(\widehat {{{nAx}}} = 180^\circ ;\)

b) \(\widehat {{{mAx}}} = 135^\circ ;\)

c) \(\widehat {{{kAx}}} = 45^\circ \), tia \(Ak\) nằm trong góc \(xAm;\)

d) \(\widehat {{{nAy}}} = 90^\circ \), tia \(Ay\) nằm trong góc \(xAm.\)

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ và đo độ để vẽ hình theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 5.2

Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau:

a) Hai góc \(xOy\) và \(yOz\) kề bù, với \(\widehat {xOy} = 135^\circ .\)

b) Hai góc \(mOn\) và \(nOt\) kề nhau và phụ nhau, với \(\widehat {nOm} = 30^\circ .\)

c) Cho tia \(Ap\). Vẽ \(\widehat {qAp} = 30^\circ. \)

d) Cho tia \(Ck\). Vẽ \(\widehat {rBt} = 90^\circ .\)

e) Cho tia \(Ck\). Vẽ \(\widehat {hCk} = 45^\circ. \)

Phương pháp giải:

Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng \(180^0.\)

Hai góc kề nhau là hai góc có 1 cạnh chung.

Lời giải chi tiết:

Lưu ý : Bài tập dạng này có nhiều trường hợp về hình vẽ. Chỉ yêu cầu HS vẽ đúng một trường hợp, riêng với các ý c, d, và e chú ý có 2 trường hợp về hình vẽ :

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

Bài 5.3

Vẽ \(\widehat {mOn} = 30^\circ \). Tiếp góc \(nOp\) kề bù với góc \(mOn\). Vẽ tiếp góc \(pOq\) phụ với góc \(mOn\) đồng thời tia \(Oq\) nằm trong góc \(nOp\). Cho biết số đo của góc \(nOq\).

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất : 

- Tổng hai góc kề bù bằng \(180^\circ.\)

- Nếu tia \(Oy\) nằm giữa tia \(Ox\) và tia \(Oz\) thì \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\).

Lời giải chi tiết:

Từ giả thiết ta vẽ được hình sau :

 

Vì góc \(nOp\) kề bù với góc \(mOn\) suy ra góc \(mOp\) là góc bẹt. 

Vì \(\widehat {mOn} = 30^\circ \) và góc \(pOq\) phụ với góc \(mOn\) nên

\(\begin{array}{l}
\widehat {mOn} + \widehat {pOq} = {90^0}\\
\Rightarrow \widehat {pOq} = {90^0} - \widehat {mOn} = {90^0} - {30^0} = {60^0}
\end{array}\)

Vì \(\widehat {mOn} = 30^\circ \) và góc \(nOp\) kề bù với góc \(mOn\) nên

\(\begin{array}{l}
\widehat {mOn} + \widehat {nOp} = {180^0}\\
\Rightarrow \widehat {nOp} = {180^0} - \widehat {mOn} = {180^0} - {30^0} = {150^0}
\end{array}\)

Do tia \(Oq\) nằm trong góc \(nOp\) nên \(\widehat {nOp} = \widehat {nOq} + \widehat {qOp}\) hay \(\widehat {nOq} + 60^\circ  = 150^\circ \).

Từ đó \(\widehat {nOq} = 150^0-60^0=90^\circ \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.