Bình chọn:
4.9 trên 76 phiếu
Bài tập 9 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 9 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 10 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai tam giác bằng nhau ABC và DEF (các đỉnh chưa viết tương ứng),

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 11 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính chu vi mỗi tam giác.

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 12 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các cặp tam giác trong mỗi hình 41a, b, c, d, e có bằng nhau không ? Nếu có, chúng bằng nhau theo trường hợp nào ?

Xem chi tiết
Bài tập 13 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 13 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình 42a, b bằng nhau theo trường hợp:

Xem chi tiết
Bài tập 14 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 14 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho bài toán:

Xem chi tiết
Bài tập 15 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 15 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 44 có AB = AC, BD = CD. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài tập 16 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 16 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 45 có EF = HG, EG = HF. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài tập 17 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 17 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 46 có AB = CB, AD = CD. Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Bài tập 18 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 18 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho góc xOy. Vẽ cung tròn tâm O bán kính 3 cm, cung này cắt Ox ở B, cắt Oy ở A. Vẽ các cung tròn tâm B và tâm A có cùng bán kính 2 cm, hai cung tròn này cắt nhau tại C. Nối O với C.

Xem chi tiết
Bài tập 19 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 19 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho góc xOy và tia Mn

Xem chi tiết
Bài tập 20 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 20 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 47, biết

Xem chi tiết
Bài tập 21 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 21 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 48 cho biết OA = OD, OB = OC. Chứng minh rằng AB = CD và AB // DC.

Xem chi tiết
Bài tập 22 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 22 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 49, biết M là trung điểm

Xem chi tiết
Bài tập 23 trang 155 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 23 trang 155 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 50, biết

Xem chi tiết
Bài tập 24 trang 155 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 24 trang 155 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 51, biết

Xem chi tiết
Bài tập 25 trang 155 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 25 trang 155 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 52, biết

Xem chi tiết
Bài tập 26 trang 155 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 26 trang 155 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho góc xOy. Lấy các điểm A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 1 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 53 cho biết

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 2 trang 156 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 54 cho biết

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay