Luyện tập - Chủ đề 4: Tỉ lệ thuận

Bình chọn:
4.3 trên 40 phiếu
Bài tập 1 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết mỗi mét dây điện nặng 25 g.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một nhà máy có 6 phân xưởng, mỗi phân xưởng có 80 công nhân. Mỗi công nhân trong một giờ đều may được 5 sản phẩm. Hỏi trong 4 giờ làm việc nhà máy may được bao nhiêu sản phẩm ?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết thời gian t (giây), một hòn đá rơi được một quãng đường x (m) tỉ lệ thuận với bình phương thời gian rơi và hệ số tỉ lệ là 4,9.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết hai đại lượng P và m tỉ lệ thuận với nhau và khi m = 10 thì P = 98.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ba lớp 7A, 7P, 7N quyên góp được tổng cộng 240 quyển tập, biết rằng số tập quyên góp của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với sĩ số học sinh là 40, 38, 42. Hãy tính số quyển tập quyên góp của mỗi lớp.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vàng trắng là một hợp kin của vàng, niken và platin, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 7; 1; 2. Hỏi cần phải bao nhiêu gam vàng, nilen và platin để làm một cái vòng vàng trắng nặng 120 gam ?

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Học sinh lớp 7A, 7B, 7C tình nguyện trồng tổng cộng 54 cây xanh. Hỏi mỗi lớp đã trồng bao nhiêu cây ? Cho biết số cây trồng được tỉ lệ với số học sinh và sĩ số của mỗi lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 36, 32, 40.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy chia 60 viên kẹo cho ba em nhỏ 9, 10, 11 tuổi sao cho số kẹo mỗi em nhận được tỉ lệ thuận với số tuổi của mình.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tam giác ABC có số đo ba góc là A, B, C theo thứ tự tỉ lệ với 5; 6; 7. Tính số đo các góc của tam giác ABC.

Xem lời giải