Luyện tập - Chủ đề 3: Số thực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các số thập phân hữu hạn sau dưới dạng phân số tối giản:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các phân số

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn tuần hoàn:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép chia sau và ghi kết quả dưới dạng số thập phân:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Xác định các tập hợp sau:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giá trị tuyệt đối của các số sau:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị của x biết rằng:

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị của x và y sao cho

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Kết quả điểm môn Toán của Hùng vào cuối kì 2 như sau:

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị và làm tròn đến hàng đơn vị của các biểu thức sau bằng hai cách:

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một hãng hàng không quốc tế quy định mỗi hành khách được mang 2 va li không tính cước; mỗi va li cân nặng không quá 23 kg. Hỏi với va li cân nặng 50,99 pound sau khi quy đổi sang

Xem lời giải