5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: Góc - góc - góc (g.g.g)

Bình chọn:
4.3 trên 39 phiếu
Thử tài bạn 8 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các tam giác ở hình 28a và 28b, hãy điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Hoạt động 15 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC biết

Xem lời giải

Hoạt động 16 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tiếp hình 29:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1?

Giải bài tập Cho hình 32, biết AB // CD, OB = OC. Hải đã chứng minh tam giác AOB và tam giác COD bằng nhau như sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn 9 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 31a, b, c:

Xem lời giải

Thử tài bạn 10 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 34, Minh thắc mắc khi thấy tam giác vuông AHB và tam giác AHC có:

Xem lời giải

Hoạt động 17 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai tam giác ABC và DEF như hình 33. Áp dụng trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc, em hãy xem tam giác ấy có bằng nhau không ?

Xem lời giải

Hoạt động 18 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong tam giác vuông ABC và tam giác vuông DEF

Xem lời giải

Thử tài bạn 11 trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai tam giác vuông trong mỗi hình 36a, b, c bằng nhau theo trường hợp nào ?

Xem lời giải