1. Tam giác cân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 160 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hình 1 là các lá cờ lưu niệm ghi lại thành tích mà các học sinh trường THCS Thái Văn Lung đã đạt được khi thi đấu thể thao. Hãy đo và so sánh chiều dài cạnh AB, AC của lá cờ tam giác ABC

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 160 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Cho tam giác DEF cân tại D (h.3a). Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đỉnh, góc ở đáy của tam giác cân đó.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác cân ABC cân tại A (h.4). Gọi M là trung điểm cạnh BC. Nối A với M.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thử tài bạn trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 5, cho biết AB = AC = AD,

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác MNP có

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Viết giả thiết, kết luận của định lí 1, định lí 2.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy đo và so sánh chiều dài hai cạnh góc vuông MR và MS của thước ê ke ở hình 7.

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Em hãy chứng minh hệ quả b) ở trên.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy đo và so sánh ba cạnh của tam giác màu vàng trong biển báo giao thông ở hình 8a, đo và so sánh ba cạnh của tam giác màu trắng trong biển báo giao thông ở hình 8b.

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 163 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC (h.9). Hãy điền vào ô vuông :

Xem lời giải