1. Tổng ba góc trong một tam giác

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Hoạt động 1 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cắt một tấm bìa thành hình tam giác và to màu ba góc của tam giác. Cắt rời ba góc ra khỏi tam giác rồi đặt ba góc kề nhau như hình 1.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Dùng thước đo góc do ba góc của các tam giác trong hình 2, hình 3, hình 4 rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thực hành chứng minh định lí 1.

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Tính số đo góc B trong tam giác ABC ở hình 6.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thế nào là góc nhọn, góc tù ? hãy so sánh các góc trong mỗi tam giác ở hình 6, hình 7, hình 8 với góc 90o.

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 138 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Trong các tam giác ở hình 10, tam giác nào là tam giác nhọn, tam giác nào là tam giác tù, tam giác nào là tam giác vuông ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 138 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 14, Linh cho rằng tại đỉnh B của tam

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo x trong hình 13a, b:

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống (…..) để so sánh

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền dấu < hoặc > vào ô vuông:

Xem lời giải