Chủ đề 4. Tam giác cân - Định lý Pythagore

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
Hoạt động 1 trang 160 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hình 1 là các lá cờ lưu niệm ghi lại thành tích mà các học sinh trường THCS Thái Văn Lung đã đạt được khi thi đấu thể thao. Hãy đo và so sánh chiều dài cạnh AB, AC của lá cờ tam giác ABC

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 160 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Cho tam giác DEF cân tại D (h.3a). Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đỉnh, góc ở đáy của tam giác cân đó.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác cân ABC cân tại A (h.4). Gọi M là trung điểm cạnh BC. Nối A với M.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thử tài bạn trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 5, cho biết AB = AC = AD,

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác MNP có

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Viết giả thiết, kết luận của định lí 1, định lí 2.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy đo và so sánh chiều dài hai cạnh góc vuông MR và MS của thước ê ke ở hình 7.

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân.

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Em hãy chứng minh hệ quả b) ở trên.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy đo và so sánh ba cạnh của tam giác màu vàng trong biển báo giao thông ở hình 8a, đo và so sánh ba cạnh của tam giác màu trắng trong biển báo giao thông ở hình 8b.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 163 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát một tam giác vuông có độ dài ba cạnh lần lượt bằng 3, 4, 5. Về phái ngoài tam giác người ta vẽ các hình vuông có độ dài các cạnh lần lượt 3, 4, 5 (h.10).

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 163 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC (h.9). Hãy điền vào ô vuông :

Xem lời giải

Thử tài bạn 7 trang 164 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Tính độ dài cạnh EF, NP của tam giác vuông trong các hình 11a và 11b.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 164 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 cm. Hãy đo góc BAC.

Xem lời giải

Thử tài bạn 8 trang 164 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong tam giác ở hình 12, tam giác ở hình 12, tam giác nào là tam giác vuông ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho bài toán : Tam giác ABC có AB = 7 cm, AC = 25 cm, BC = 24 cm có phải là tam giác vuông không ? Bạn Mai đã giải bài toán đó như sau :

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông mà em đã biết.

Xem lời giải

Thử tài bạn 9 trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong mỗi hình sau, các kí hiệu bằng nhau về góc, cạnh đã được đánh dấu trên hình. Hãy cho biết hình nào có tam giác vuông bằng nhau. Nếu có thì chúng bằng nhau theo trường hợp nào ?

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bài toán : Cho tam giác ABC và tam giác EDI

Xem lời giải

Thử tài bạn 10 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 14 cho biết

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất