Luyện tập - Chủ đề 1: Góc tạo bởi các đường thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Giải thích tại sao ?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ trên cùng một hình:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc có số đo là 90o. Chứng tỏ rằng mỗi góc còn lại có số đo đều bằng nhau.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài tập 4 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi tên các cặp góc đối đỉnh có trên hình vẽ.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Ot sao cho góc xOt bằng 30o. Trên nửa mặt phẳng bờ xy không chứa Ot, vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng 120o. Chứng tỏ rằng góc xOt và góc yOz. Chứng tỏ rằng góc xOt và góc yOt’ là hai góc đối đỉnh.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 20, biết

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 118 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 21, biết

Xem lời giải