Chủ đề 6: Hàm số - Đồ thị của hàm số y = ax

Bình chọn:
4.6 trên 53 phiếu
Hoạt động 1 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ của bệnh nhân (theo giờ) được ghi trong bảng sau :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 180 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các hoạt động trên, dựa trên các bảng cho biết tương ứng với mỗi giá trị của đại lượng ở hàng trên ta nhận được bao nhiêu giá trị của đại lượng ở hàng dưới.

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 chủ đề 6?

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Thư giãn 1 chủ đề 6

Giải bài tập Cỗ máy hàm số

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số y = f(x) = -10, hãy điền giá trị tương ứng của y trong bảng sau:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ N của một máy ấp trứng gà được cài đặt luôn bằng 37,5oC trong 24 giờ. Em hãy viết công thức xác định hàm số N(t) của nhiệt độ theo thời gian.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bạn Huy mới học chơi cờ vua. Em hãy đọc giúp bạn:

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lý Sơn là một huyện đảo nổi tiếng của Việt Nam nằm ở vị trí: 109o07’3’’Đ15o22’51’’B.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 chủ đề 6 ?

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lan đang tập vẽ chú thỏ trắng. Em hãy cho biết chân trước của thỏ được vẽ ở ô nào. Làm sao gọi tên của ô đó ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ngày hè, hai bạn Hùng và Mai đang thực hiện một chuyến thám hiểm để tìm vị trí của chiếc tàu cổ bị chìm. Em hãy đọc tọa độ của chiếc tàu cổ và cho biết thuyền của hai bạn Hùng và Mai

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lan phụ gúp mẹ bán nước chanh, em nhận thấy số y (số li nước chanh) bán được trong ngày và nhiệt độ trung bình x (oC) của ngày hôm đó có mối tương quan. Em hãy ghi lại các giá trị tương

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Khi Mạnh treo một quả cân y gam vào lực kế thì nó dài ra x (dm). Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, các điểm M(x ; y) nằm trên đường thẳng màu đỏ như trong hình bên (mỗi đơn vị trên Ox tương

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Dựa vào công thức

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hùng mua dây điện. Gọi x (m) là chiều dài sợi dây điện này và y (nghìn đồng) là số tiền phải trả.

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết hàm số y = ax có đồ thị như hình 5.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 chủ đề 6 ?

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất