Luyện tập - Chủ đề 5: Tỉ lệ nghịch

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lan muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích bằng 24

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hoa muốn chia đều 1 kg đường vào n bịch nylon. Gọi p (g) là lượng đường trong mỗi bịch. Hỏi n và p có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một đoàn tàu lửa chuyển động đều trên quãng đường 200 km với vận tốc v (km/h) trong thời gian t (h). Hỏi v và t có phải là đại lượng tỉ lệ nghịch không ?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Mẹ Lan mang đủ tiền vào siêu thị để mua 24 hộp sữa, nhưng hôm nay siêu thị giảm giá mỗi hộp 25 %. Hỏi mẹ Lan sẽ mua được bao nhiêu hộp sữa ?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ngày khai trường mẹ Hùng cho tiền đủ mua 18 cuốn tập loại I, nhưng Hùng tiết kiệm chỉ mua

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ba xưởng in có tổng cộng 12 máy in (có cùng công suất in), mỗi sưởng được giao chỉ tiêu in số lượng sách như nhau. Xưởng thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, xưởng thứ hai trong 6 ngày và xưởng thứ ba trong 12 ngày. Hỏi mỗi xưởng có mấy máy in ?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ba xe cùng chở khách từ TP. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Xe A đi hết 4 giờ, xe B đi hết 3 giờ và C đi hết 2 giờ. Hỏi vận tốc mỗi xe là bao nhiêu km/h ? cho biết vận tốc xe C nhanh hơn xe B 20 km/h.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai bánh răng cưa ăn khớp với nhau. Bánh lớn có 36 răng, bánh nhỏ có 12 răng. Một phút bánh răng lớn quay được 20 vòng. Hỏi một phút bánh cưa nhỏ quay được bao nhiêu vòng ?

Xem lời giải