2. Hai đường thẳng vuông góc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 4 trang  110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 4 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 3, hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang  110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 5 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lấy một tờ giấy gấp hai lần theo hướng dẫn ở hình 4. Trải thẳng tờ giấy ra rồi quan sát nếp gấp và sau đó dùng ê ke để đo góc tạo thành bởi các nếp gấp đó.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 3 trang  111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 3 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các cặp đường thẳng trong mỗi hình 5a, 5b, 5c có vuông góc với nhau hay không ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn 4 trang  111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 4 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đường thẳng xy đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng zt cho trước chỉ bằng ê ke.

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang  111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy sử dụng ê ke để vẽ đường thẳng b đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng a ở mỗi hình dưới đây. Ghi kí hiệu hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau.

Xem chi tiết

Hoạt động 7 trang  111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 7 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát sân bóng đá. Vẽ đường thẳng xy biểu diễn đường giữa sân, đoạn thẳng AB biểu diễn đường biên dọc (h.7). hãy so sánh độ dài OA, OB và cho biết số đo góc Aox.

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 3 trang  112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 ? Bạn nào đúng 3 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 ?

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn 5 trang  112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 5 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đoạn thẳng MN = 6 cm, vẽ đường trung trực của đoạn thẳng MN.

Xem chi tiếtHỏi bài